Στοιχεία Εταιρείας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΙΡΗΣ TRUST RENTALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: TRUST RENTALS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 130838420000  –   ΑΦΜ:  800585706
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: ΜΑΡΜΑΡΙ 0, ΔΗΜΟΣ ΚΩ, ΜΑΡΜΑΡΙ – ΚΩ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 40.000 ΕΥΡΩ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: 400 
ΕΤΑΙΡΟΙ: α) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ με συμμετοχή κεφαλαιακής εισφοράς, δ/νση κατοικίας ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΚΩ 
                       β) VALERIA RENATA – DEVIGILI – ECTOR με συμμετοχή κεφαλαιακής εισφοράς δ/νση κατοικίας ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΚΩ .


Η εταιρία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση ούτε έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία υπαγωγής σε εκκαθάριση.